Zagroda guciów

Zapraszamy

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów

ZAGRODA GUCIÓW
MUZEUM ETNOGRAFICZNO – PRZYRODNICZE, SKANSEN KULINARNY

 

ZAGRODA GUCIÓW powstała z marzenia dwojga geografów Anny i Stanisława, wpisana do rejestru zabytków, nigdy nie otrzymała pomocy od państwa, samorządu, konserwatora zabytków.

 

 • Zwiedzanie Muzeum etnograficzno- przyrodniczego z przewodnikiem

Bilet indywidualny:

normalny                                                                                 25 zł/os

ulgowy (studenci, emeryci, renciści)                                     20 zł/os

duża rodzina:                                                         75 zł/ dwoje rodziców

                                                                         50 zł/ jeden rodzic

Bilet grupowy:          
      grupa min.20 osób                                                                    15 zł/os

 

 • Zwiedzanie Muzeum PRL w Stodole

Bilet indywidualny:

normalny                                                                                  12 zł/os

ulgowy (uczniowie, studenci, renciści, emeryci)                      8 zł/os

Bilet grupowy:

grupa min. 20 osób                                                                   8 zł/os

 

Przewodnicy, opiekunowie grup i nauczyciele podczas zwiedzania naszego Muzeum z przewodnikiem,

mogą skorzystać w Gospodzie z darmowej kawy lub herbaty oraz przekąski.

 

 • Ognisko + kiełbasa, chleb, ketchup, musztarda lub pieczone
  ziemniaki na ognisku  

        grupa min. 20 osób                                                              20 zł/os
         grupy poniżej 20 osób wg ustaleń indywidualnych

 

 • Pokaz pieczenia podpłomyków, degustacja.

grupa do 20 osób                                                              160 zł

grupa powyżej 20 osób                                              8 zł/os

 • Samodzielny wyrób masła, degustacja

grupa do 20 osób                                                              140 zł

grupa powyżej 20 osób                                              7 zł/os

 • Przejście ścieżką archeologiczno-przyrodnicza                   400 zł
  „Wczesnośredniowieczne grodzisko na górze Monastyrz,
  Roztoczańska Buczyna i wąwozy lessowe” (ok. 1,5 h).                                                        
 • Ścieżka przyrodnicza „Meandry Wieprza, działalność bobrów,   300 zł
  kurhany i przytulanie 200-letnich sosen” (ok. 1,5 h).      
 • Przejazd furami (7 os.) lub saniami (6 os.)                           300 zł/fura
  przy Roztoczańskim Parku Narodowym.                                
 • „Roztoczańska muzyka” – akordeon i śpiew / pianino     200-300 zł/godz
 • Warsztaty garncarskie 1,5h-2,5h                                               800 zł
  Możliwość zabrania ze sobą wykonanej pracy
 • Warsztaty tkactwa artystycznego - wZagrodzie kultywujemy tradycje tkackie. Można tu zobaczyć i poznać dawne kilimy ludowe, tkactwo artystyczne i użytkowe. Istnieje również możliwość lekcji edukacyjnych o tkactwie i podstawowych technikach.

Grupy do 25 osób:

50 zł/os - wymagany czas 1-2h. Tkanie podstawowymi technikami bez zabierania tkaninki ze sobą (bo za mały czas) grupa otrzymuje  2-3 prace na pamiątk

70 zł/os - wymagany czas  1-3h w tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą

Warsztaty indywidualne- oferta w zakładce "Warsztaty tkactwa artystycznego"

 

 • Parking monitorowany

osoby nieodwiedzające Zagrody Guciów:

samochód osobowy                                                            10 zł

autokar                                                                                20 zł