Warsztaty tkactwa artystycznego

Web-Art

 

Warsztaty tkactwa artystycznego

W Zagrodzie kultywujemy tradycje tkackie. Można tu zobaczyć i poznać dawne kilimy ludowe, tkactwo artystyczne i użytkowe. Istnieje również możliwość lekcji edukacyjnych o tkactwie i podstawowych technikach.

      Grupy do 25 osób:

50 zł/os - wymagany czas 1-2h. Tkanie podstawowymi technikami bez zabierania tkaninki ze sobą (bo za mały czas) grupa otrzymuje 2-3 prace na pamiątkę

70 zł/os - wymagany czas  1-3h w tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą

400 zł/1 osoba warsztaty indywidualne specjalistyczne - wymagany czas  5h w tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą

700 zł/2 osoby warsztaty indywidualne specjalistyczne - wymagany czas  5h w tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą

900 zł/3 osoby warsztaty indywidualne specjalistyczne - wymagany czas  5h w tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą

1000 zł/4 osoba warsztaty indywidualne specjalistyczne - wymagany czas  5h w tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą

 

Kategoria: