Zagroda guciów

Zapraszamy

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów

test

fgghrhr

Web-Art

Warsztaty tkactwa artystycznego

 

Warsztaty tkactwa artystycznego

W Zagrodzie kultywujemy tradycje tkackie. Można tu zobaczyć i poznać dawne kilimy ludowe, tkactwo artystyczne i użytkowe. Istnieje również możliwość lekcji edukacyjnych o tkactwie i podstawowych technikach.

      Grupy do 25 osób:

50 zł/os - wymagany czas 1-2h. Tkanie podstawowymi technikami bez zabierania tkaninki ze sobą (bo za mały czas) grupa otrzymuje 2-3 prace na pamiątkę

70 zł/os - wymagany czas  1-3h w tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą

400 zł/1 osoba warsztaty indywidualne specjalistyczne - wymagany czas  5h w tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą

700 zł/2 osoby warsztaty indywidualne specjalistyczne - wymagany czas  5h w tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą

900 zł/3 osoby warsztaty indywidualne specjalistyczne - wymagany czas  5h w tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą

1000 zł/4 osoba warsztaty indywidualne specjalistyczne - wymagany czas  5h w tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą

 

Web-Art

Warsztaty Garncarskie

 

Warsztaty garncarskie, czas trwania ok. 1.5h

W tym czasie, każdy z uczestników ma możliwość ulepienia samodzielnie pracy z gliny na kole garncarskim i zabrania ze sobą w postaci pamiątki.

Web-Art