Zagroda Guciów

W ostatnich latach "pod strzechą"  zorganizowaliśmy co najmniej 10 dużych spotkań artystycznych. Cud tutejszej przyrody i piękno żyjących ludzi, udaje się czasem zatrzymać w fotografii, malarstwie, rzeźbie, tkactwie, poezji, muzyce, śpiewie, gwarze, stroju, dawnej kuchni, a nawet w kamieniu.

W zabytkowej Zagrodzie Guciów znajduje się siedziba terenowa Zamojskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Współpracujemy od wielu lat z Zamojskim Domem Kultury oraz Muzeum Zamojskim. Działalność edukacyjna to także lekcje języka polskiego, historii i przyrody. Z jednej strony w Zagrodzie młodzież interpretuje Chłopów Reymonta, z drugiej strony starodawną wsią wzruszają się osoby starsze, te wszystkie wzruszenia i uczucia są bardzo ważne dla nas.

Należy tutaj powiedzieć, że działalność Zagrody Guciów dwanaście lat temu doceniła Fundacja Kultury, zostaliśmy laureatami konkursu ogólnopolskiego pod tytułem "Małe Ojczyzny- tradycja dla przyszłości", za projekt "Kopalne uczucia z Guciowa". W Zagrodzie Guciów miał też miejsce zjazd założycieli Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Zadaniem Towarzystwa jest popularyzacja meteorytów w społeczeństwie. W ostatnich dniach Zagroda Guciów została także laureatem plebiscytu National Geographic "7 cudów polski".

W tej chwili, dzięki odwiedzającym nas gościom Zagroda Guciów ze swoim przesłaniem, kolorytem i misją, ma zasięg ogólnopolski oraz międzynarodowy. Wyrazem są różnojęzyczne wpisy w naszych kronikach zbieranych od ponad 20 lat oraz informacje i artykuły, wywiady, filmy, w prasie, książkach, radiu, telewizji, internecie. 

 

 

 

Kategoria: