Zagroda guciów

Zapraszamy

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów

Zagroda Guciów

W ostatnich latach "pod strzechą"  zorganizowaliśmy co najmniej 10 dużych spotkań artystycznych. Cud tutejszej przyrody i piękno żyjących ludzi, udaje się czasem zatrzymać w fotografii, malarstwie, rzeźbie, tkactwie, poezji, muzyce, śpiewie, gwarze, stroju, dawnej kuchni, a nawet w kamieniu.

W zabytkowej Zagrodzie Guciów znajduje się siedziba terenowa Zamojskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Współpracujemy od wielu lat z Zamojskim Domem Kultury oraz Muzeum Zamojskim. Działalność edukacyjna to także lekcje języka polskiego, historii i przyrody. Z jednej strony w Zagrodzie młodzież interpretuje Chłopów Reymonta, z drugiej strony starodawną wsią wzruszają się osoby starsze, te wszystkie wzruszenia i uczucia są bardzo ważne dla nas.

Należy tutaj powiedzieć, że działalność Zagrody Guciów dwanaście lat temu doceniła Fundacja Kultury, zostaliśmy laureatami konkursu ogólnopolskiego pod tytułem "Małe Ojczyzny- tradycja dla przyszłości", za projekt "Kopalne uczucia z Guciowa". W Zagrodzie Guciów miał też miejsce zjazd założycieli Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Zadaniem Towarzystwa jest popularyzacja meteorytów w społeczeństwie. W ostatnich dniach Zagroda Guciów została także laureatem plebiscytu National Geographic "7 cudów polski".

W tej chwili, dzięki odwiedzającym nas gościom Zagroda Guciów ze swoim przesłaniem, kolorytem i misją, ma zasięg ogólnopolski oraz międzynarodowy. Wyrazem są różnojęzyczne wpisy w naszych kronikach zbieranych od ponad 20 lat oraz informacje i artykuły, wywiady, filmy, w prasie, książkach, radiu, telewizji, internecie. 

 

 

 

Kategoria: