Spotkania autorskie

Web-Art

Pustynię kulturalną zamojszczyzny zraszamy literaturą, muzyką, malarstwem, miejscowych nieodkrytrych talentów.
W tym zespoleniu kulturalnym zatracamy się a i do rana. O kolejnych wydarzeniach, spotkaniach autorskich przyrzekamy powiadamiać na stronie i w gazetach a nie jak do tej pory egoistycznie sycić się kulturą pokryjomu...

Kategoria: